Relvarahu väärtustamine Eesti ja Nõukogude Venemaa vahel 1920

1920. aasta 03. jaanuaril kell 10:30 vaikisid relvad. Eesti Vabariik oli edukalt kaitsnud oma nappi eksistentsi ülekaaluka põlisvaenlase vastu.
Täna asetasid Tallinna Akadeemilise malevkonna võitlejad küünlad ja andsid au Kaitseväe kalmistul Vabadussõja mälestusehise, Vabadussõja juhtide mälestussamba ja Vabadusristi kavaleride mälestussamba juures.
Hiljem käisid võitlejad ka Siselinna kalmistul, kus puhastati lumest Tartu rahu arhitekti Jaan Poska hauatähis, anti au ning asetati küünal.