Astu Kaitseliitu!

Sügavama mõtte ning kaugemat perspektiivi silmas pidades on Kaitseliitu astumine oluline otsus. Osadel inimestel on selle otsuseni jõudmine aega võtnud aastaid. Kaitseliidu liikmetena oleme sellele lehele kokku kogunud info, mis võiks Sind selle otsuse langetamise juures aidata. Samuti oleme lisanud Akadeemilise malevkonna kohta mõtteid, miks just see malevkond meile meeldib ning miks see võiks ka Sinu jaoks heaks valikuks olla. 

Me loodame, et Sa jagad nii Eesti kui Kaitseliidu väärtuseid. Me loodame, et Sa oled selleks otsuseks valmis. Me loodame, et näeme Sind oma malevkonna ridades. Mistahes Su otsus ka ei oleks, igal juhul teed Sa õige otsuse.  

Liikmeks astumise avaldus
 1. Leia Kaitseliidu liikmete hulgast endale kaks soovitajat. Soovitajate puudumine ei ole avalduse esitamisel takistuseks – tavaliselt leitaksegi soovitajad liikmekssaamise protsessi jooksul.
 2. Täida liikmeks astumise avaldus ning vajadusel perearstitõend. Võta perearstilt arstitõendile allkiri.
  • Arstitõendit on vaja vaid tegevliikmeks astudes.
  • Kui sul on kehtiv mootorsõiduki juhtimisõigus, siis arstitõendit ei ole vaja Ankeedis märgi lisade juures arstitõendi juurde EI*.
 3. Võta malevkonna pealikuga ühendust ning esita dokumendid.
 4. Kaitseliidu liikmeks vastuvõtmise kohta teeb ettepaneku malevkonna juhatus ning kaitseliitlaseks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsustab malevapealik. 

* Arstitõendit ei pea esitama kandidaat, kellel on kehtiv mootorsõiduki juhtimisõigus, st on olemas ka vastav tervisetõend, mis asendab Kaitseliidu arstitõendit. Kaitseliit kontrollib kandidaadi mootorsõiduki juhtimisõiguse olemasolu Transpordiameti registrist.

Liikmeks astumise avaldus Perearstitõend

Kaitseliit on Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdav ja sõjaväeliste harjutustega tegelev riigikaitseorganisatsioon. Kaitseliidu liikmed jagunevad tegev-, noor-, toetaja- ja auliikmeteks. Kaitseliidu liikmeks astumine ja liikmeskonnast väljaastumine on vabatahtlik.

Kaitseliidul on kaks akadeemilist malevkonda. Üks Tallinnas ja üks Tartus. Tallinna Akadeemiline malevkond (AKM) kuulub Tallinna Maleva alla. AKM eristab teistest malevkondadest akadeemilisus. Meie malevkonna liikmeskonna moodustavad üliõpilased ja kõrgkoolide vilistlased.

Malevkonna eesmärk on kaasata akadeemilise taustaga inimesi ja nende teadmisi laiemalt riigikaitsesse ja selle arengusse ning erinevate kriiside lahendamisse. Läbi malevkonna antakse neile teadmised riigikaitsekorraldusest ja tagatakse võimalus saada vastavat väljaõpet. Meie malevkond osaleb jalaväekompanii formeerimisel. Millega täpsemalt tegeleme ja mille eest vastutame vaata Jalaväekompanii lehelt.

 1. Võimalus Eestit paremaks muuta!

Kui tahad muuta turvalisemaks oma kodutänavat, oma küla, oma linna, oma Eestit – siis on Kaitseliit Sinu jaoks õige koht.

 1. Saad õppida sõdurioskusi.

Kaitseliit õpetab Sulle sõdurioskusi. Kui Sa pole ajateenistuses käinud, pead läbi tegema Kaitseliidu tegevliikme sõdurioskuste baaskursuse. Erinevalt ajateenistusest, sooritatakse see Kaitseliidus nädalavahetuseti pikema aja jooksul.

 1. Õpid relvi tundma.

Kaitseliit õpetab Sulle relva käsitsemise oskust nii teoorias kui ka praktikas.

 1. Saad omandada uue eriala.

Kaitseliidus saad omandada sõjalise eriala. Kaitseliit pakub oma liikmetele koolitust peamistel jalaväeüksuse ametikohtadel, näiteks korraldatakse sidemehe, pioneeri, minööri, autojuhi, tagala, laskuri-sanitari jne erialakursusi.

 1. Võid teha karjääri.

Kaitseliidus saad teha sõjalist karjääri. Huvi korral saad läbida noorem ja vanemallohvitseri ning rühma ja kompaniipealiku (reservohvitseri) kursused. Lisaks pakub väljaõpe rohkesti praktilist juhtimiskogemust mitmesugustel harjutustel ja õppustel.

 1. Harjutad meeskonnatööd.

Kindlasti õpid tegema meeskonnatööd. Kaitseliidus tegutsevad ühise eesmärgi nimel koos väga mitmesuguse tausta ja kogemustega inimesed. Regulaarsed õppused ja koostööharjutused on parim meeskonnatöö praktika.

 1. Saad osaleda õppustel.

Koos oma üksusega saad osaleda suurtel taktikalistel õppustel. Kaitseliidu üksused osalevad aasta suurimal õppusel Kevadtorm, malevate vahelistel ühisõppustel (Orkaan, Mulgi mäss jt) ning maleva suurõppustel.

 1. Saad aidata!

Kuuludes Kaitseliitu saad võimaluse lahendada reaalseid kriise, aidates likvideerida õnnetuste tagajärgi. Näiteks Viru malev osales Padaoru lumetormi hädaliste abistamisel ja Väike-Maarja tormikahjude likvideerimisel. Pärnumaa malev aitas jaanuaritormi hädalisi.

 1. Saad valmistuda tegevteenistuseks.

Kaitseliidu sõjaline väljaõpe annab võimaluse asuda tegevteenistusse. Kui Sul on Kaitseliidus läbitud sõjaline väljaõpe saad asuda Kaitseväe tegevteenistusse ajateenistust läbimata.

 1. Arendad ennast!

Kaitseliit pakub enesearendamisvõimalust teoorias ja praktikas. Lisaks otseselt sõjalistele erialadele saad end koolitada mitmesugustel juhtimis-, instruktori ja treenerikursustel. Õppida ja praktiseerida saab ka esmaabi, ellujäämisnippe, toitlustamist, avalikke suhteid ja palju muud igapäevaelus kasulikku.

 1. Sisustad vaba aega!

Sinu vaba aja kvaliteet tõuseb! Kaitseliidus toimub vilgas seltsielu – korraldatakse kokkutulekuid ja matku, tehakse langevarjuhüppeid ja köielaskumist, võimalik on teha mitmesugust sporti ning osaleda motivatsiooniüritustel.

 1. Leiad sõpru!

Kaitseliidust leiad häid kamraade! Kaitseliit on sisuliselt üle-eestiline vennaskond. Sinusuguseid aktiivseid ja hakkajaid inimesi leidub igas Eestimaa nurgas. Omasid hätta ei jäeta!

 1. Saad Eestiga lähedasemaks!

Kaitseliitlased on patrioodid, kes peavad tähtsaks Eesti riiklust, ajalugu ja ühiseid traditsioone. Tegeleme jõudumööda organisatsiooni ja kohaliku ajaloo talletamisega, osaleme riigile oluliste tähtpäevade tähistamisel ning jagame kogemusi haridusasutustes, avalikel üritustel jm.

 1. Tasuta väljaõpe!

Kaitseliitlastele on ülesannete täitmiseks vajalik väljaõpe loomulikult tasuta.

 1. Sinimustvalge põhjus.

Lõppkokkuvõttes on igal inimesel Kaitseliiduga liitumiseks oma põhjus, kuid üks põhjus on kõigil ühine – see on vormi varrukale õmmeldud sinimustvalge.

Kui Sulle on südamelähedased Kaitseliidu väärtused ja visioon ning oled valmis Akadeemilise malevkonnaga liituma, kuid Sul on enne liitumise otsuse tegemist täpsustavaid küsimusi, siis saada oma kontaktisoovi ja/või küsimustega kiri aadressile akm@kaitseliit.ee. Võtame Sinuga ühendust ja lepime kokku vestluse. Vestluse käigus saad vastused oma küsimustele, rohkem teada Kaitseliidust ja Akadeemilisest malevkonnast. Samuti antakse soovitusi edasiseks toimimiseks. 

Liitumiseks vajalikud dokumendid leiad siit samast Astu Kaitseliitu! lehelt. Vajalikud dokumendid täida brauseris, lae alla, allkirjasta digitaalselt ning saada malevakonna e-mailile akm@kaitseliit.ee.

Peale dokumentide täitmist, taustauuringut ja malevkonna juhatuse poolt positiivset otsust, esitatakse Sinu taotlus Tallinna maleva pealikule kinnitamiseks. Kinnituse saamine võib 3-4 nädalat aega võtta. Selle aja jooksul soovitame Sul algust teha soovituslike raamatute ning oluliste õppevideotega.

Tegevliikmel on õigus saada Kaitseliidus sõjaväelist väljaõpet, taotleda Kaitseliidu relvaluba, kanda Kaitseväe vormiriietust, valida ja olla valitud Kaitseliidu ametitesse ning esinduskogudesse. Kui Sa ei soovi olla aktiivne tegevliige, siis ootame Sind väga enda hulka toetajaliikmena. Toetajaliige võib toetada malevkonda enda äranägemisel rahaliselt, mõne asja kinkimise, mingi teenuse võimaldamise, oma kogemuse vm tegevusega. Toetajaliige saab osa võtta Kaitseliidu sõjalisest väljaõppest õpetajana, aga mitte õpetatavana. Küll aga võib ta osa võtta päästesündmustest (üleujutused, kadunud isikute otsimine jmt), kuhu Kaitseliit on kaasatud.

Kõik uued tegevliikmed, kes ei ole ajateenistust läbinud, osalevad sõdurioskuste baaskursusel (SOK). Sõduri baasõppe eesmärk on anda värskele liikmele riigikaitseks esmavajalikud ühtlustatud baasteadmised ja -oskused. Väljaõpe sarnaneb ajateenistuses läbitava sõdurioskuste baaskursusega. SOK õppeained on seadusandlus ja määrustikud, riviõpe, Kaitseliidu struktuur, lahingumeditsiiniõpe, tagalaõpe, relvaõpe, laskeõpe, välioskused, pioneeriõpe ja massihävitusrelvade kaitse, sideõpe, sõjatopograafia, vastaseõpe ja rännakuõpe.

Ajateenistuse läbinutele on kohustuslik organisatsiooni puudutavate õigusaktide ja spetsiifikaga seonduv.

Lisaks baasväljaõppes sisalduvale relvaõppele õpitakse vastavalt oma sõjalisele erialale süvendatult käsitsema vähemalt ühte relvatüüpi ning saadakse koolitust peamistel jalaväeüksuse ametikohtadel, näiteks korraldatakse eraldi õpet pioneeridele, sidemeestele, autojuhtidele, laskuri-sanitaridele jne. Erialaõppele registreerimine käib personalipealiku kaudu, sõjaajaameti olemasolu korral üksuse jao- ja rühmaülema kaudu.

Kaitseliidu väljaõpe pakub rohkesti ka praktilist juhtimiskogemust mitmesugustel harjutustel ja õppustel. Lisaks otseselt sõjalistele erialadele pakub Kaitseliit koolitusi mitmesugustel juhtimis-, instruktori- ja treenerikursustel.

Iga kaitseliitlane on kohustatud osalema vähemalt 48 h aastas õppustel, et harjutada koostööd oma jao ja rühmaga.

Huvi korral pakub Kaitseliit võimalust teha sõjalist karjääri – võimalik on läbida noorem- ja vanemallohvitseri ning rühma- ja kompaniipealiku (reservohvitseri) kursused. Kaitseliidu kool pakub erineval tasemel koolitusi oma oskuste arendamiseks. Kursusele esitab kandidaadid malev prioriteetsuse järjekorras. Nooremallohvitseri kursusel osalemiseks peab olema määratud või plaanis Sinu määramine allohvitseri ametikohale. Huvi korral tuleb esmalt ühendust võtta oma rühmaülema ja malevkonna personalipealikuga.

Kaitseliidu üksused osalevad suurimatel õppusel nagu näiteks Kevadtorm, Hunt, Siil. Samuti toimub aasta jooksul mitmeid malevate vahelisi ühisõppusi (Orkaan, Mulgi mäss jt) ja maleva suurõppusi, kus avaneb võimalus õpitut reaalsetes oludes rakendada ning rühmaga ühist tegutsemist harjutada.

Tallinna malevale kuulub Männiku lasketiir, mis asub Trapi tee 1. Lasketiiru saavad kõik Kaitseliidu liikmed tasuta kasutada. Rohkem infot leiad lasketiiru kodulehelt

Liikme aastamaks on 12 eur ja tasumise tähtaeg on jooksva aasta eest MHK 31.03.

Tasuda on võimalik ülekandega või Kaitseliidu e-poe kaudu. Ülekandega tasumisel on makse andmed:

Makse saaja: KAITSELIIT

Arvelduskonto: EE461010022002422007

Summa: 12,00 eur

Viitenumber: 62020100122

Selgitus: 7TAL + maksja nimi + liikmemaks* + aasta

(N: 7TAL Ants Berg liikmemaks 2023 aasta eest). 

*Annetuse korral märgitakse liikmemaksu asemel, et tegemist on annetusega. Kaitseliidu e-poe kaudu saab ka annetusi maksta. 

Tasu liikmemaksu korrektselt. Laekunud liikmemaksud antakse malevkonnale kasutamiseks, mille eest organiseeritakse kogu malevkonna tegevus.

Liikmemaksu kohta on soovitatav teha püsikorraldus.

Liikmepilet tehakse igale uuele liikmele automaatselt. Liikmepileti taotlemiseks laadi riigiportaalist alla digipilt (vm dokumendipilt), saada digipilt oma ees- ja perekonnanimega personalipealikule. 

Personalipealiku kontaktid oled malevkonda vastuvõtmise järel teada saanud. Personalipealik annab teada, kui saad oma liikmepiletile Plangu 4, Tallinn pääslasse järele minna. Kaasa isikut tõendav dokument!