Jalaväekompanii komplekteerimise au ja privileeg

Tallinna Akadeemiline malevkond on oma koosseisult Kaitseliidu keskmise suurusega malevkond, kuid sellest hoolimata on meile usaldatud sõjaaja jalaväekompanii komplekteerimine, juhtimine ja väljaõpetamine. Akadeemilise malevkonna kompanii on Kaitseväe juhtkonna „mängulaual“ võrdsetel alustel teiste Kaitseväe üksustega olukorras, kus Eesti riiki on vaja sõjaliselt kaitsta.

Akadeemilise malevkonna kompanii on varustatud samadel alustel Kaitseväe muude üksustega, omades kaasaegset individuaalvarustust, moodsaid tankitõrjerelvi, sidevahendeid jms, rääkimata kõige uuematest automaatidest R-20 RAHE.

Oluline on rõhutada, et üksuse rahuaegne administreerimine ja sõjaaja juhtimine on usaldatud kaitseliitlastest juhtidele. Akadeemilise malevkonna võimalus olla juhtrollis, on ilmselge au ja privileeg, mitte ainult malevkonnale tervikuna, vaid ka igale üksuse koosseisu kuuluvale võitlejale.

Saadud privileegiga kaasneb ka kohustus. Jalaväekompanii koosseisu kuuluvad võitlejad osalevad kordades rohkem väljaõppel, kui kaitseliitlasele määratud miinimum 48h aastas. Väljaõppe üheks osaks on oskus tegutseda rühm+ suurusega üksuste koosseisus, eesmärgiga olla võrdväärne partner Kaitseväele ja liitlasüksustele.

Väljaõppe iga-aastaseks rutiiniks on osalemine Põhja maakaitseringkonna HUNT-seeria õppustel. HUNTile lisanduvad rotatsiooni korras KEVADTORM- ja SIIL-seeria õppused. Õppustel lihtsalt osalemine ei ole eesmärk omaette.  Meie jalaväekompaniid hinnatakse võrdsetele alustel Kaitseväe üksustega – eesmärgiks on kindluse saamine, et üksus on võimeline täitma talle määratud ülesandeid.

Viimane suurem õppus oli HUNT-22, mis viidi läbi septembris Kaitseväe keskpolügoonil. Õppuse fookus oli harjutada Põhja Maakaitseringkonna ja selle üksuste tegevust kaitselahingutes. Jalaväekompanii käsutusse oli antud erinevaid lisavõimeid, nt pioneerid, kes rajasid kaevikuliine ja tõkkeid, aga ka muid eriüksuseid… Ja ees on ootamas KEVADTORM 23 ning sellele eelnevad ettevalmistavad õppused.

Aktiivsele kaitseliitlasele on õppustel HUNT, KEVADTORM, SIIL jt suurematel õppustel osalemine igati oodatud. Vägev on tunda ninasõõrmeis diisli lõhna, hoida käes head relva ning võtta ette manöövreid maastikul. Seejuures teades, et lisaks Sinule ning Su lähimatele relvavendadele, on läheduses veel sadu ja sadu võitlejaid, kellel kõigil on ühine eesmärk – olla parimal võimalikul viisil valmis Eestit relvaga kaitsma.

See kõik on kirjeldustes nii sulnilt romantiline – päike paistab, ilm on soe…, tegelikkus on tihti trööstitum – väsimus, raske varustus, hõõrdunud jalad, külm, märg, tuuline,… Ometi oleme seda valmis taluma – sest see on Eesti eest!!!