Põhja maakaitseringkonna õppus Hunt-22 maakaitsepataljoni pilgu läbi

Kaitseliidu Põhja maakaitseringkonna õppus HUNT 2022 toimus 29.09-2.10.2022. Õppuse füüsiline põhiosa toimus Kaitseväe keskpolügoonil. Maakaitseringkonna fookus ja põhiline treenitav üksus oli Tallinna maakaitsepataljon, kelle ühe allüksusena osales kogu õppuse perioodil ka Akadeemiline malevkond. Vastutegevuse eest seisis hea Rapla malev, kelle alluvuses aga ka 2 Tallinna maleva kompaniid tegutsesid.

Neljapäev algas põhilise treenitava üksuse kompaniide formeerimisega,
millele järgnes täiendväljaõpe koos laskeharjutustega ning ümberpaiknemine
harjutusvälja ligidusse koos viimaste ettevalmistustega juba maastikul.

Reedesse päeva läks lisaks taktikalise käsu andmisele maakaitsepataljoni
staabi poolt ja käsu tagasisidele maastikuskeemil veel taktikaline ümberpaiknemine, eesmiste lahingpositsioonide hõivamine ning esimesed
luure-ja tulekontaktid.

Laupäevane päev tähendas Tallinna maakaitsepataljonile viivitus- ja kaitselahingu etappe, kus kompaniid erinevaid kaitsvaid taktikalisi ülesandeid sooritasid.

Pühapäeva hommikuse kaitselahingu etapile järgnes aga vasturünnak.

Kokkuvõttes möödus üheksandat korda toimunud Põhja maakaitseringkonna
õppus aktiivses tempos, kaasates neljaks päevaks lisaks Kaitseliidu Tallinna, Rapla ja Harju malevate lahing- ja maakaitse kompaniidele ka meie liitlased Lätist ja Leedust.