AKM võitlejad raskekuulipildujaga tutvumas

Eile toimus AKM võitlejate korraldusel ja osalusel raskekuulipilduja Browning tutvustus, nö „kuivtrenn“, mis oli mõeldud võitlejatele, kes selle vahva „tööloomaga“ igapäevaselt kokku ei puutu. Paaritunnine kiirõpe toimus õues. Esmalt räägiti Browningust üldiselt, relva ülesseadmisest ning erinevatest jalgadest/mountidest. Samuti sihtimisest ning sihiku seadmisest. Jutuks võeti ka ohukohad (mineeritud relv). Seejärel selgitati RKP-meeskonna tööjaotust ning relva kasutamise nüansse ning jagati õppurid gruppidesse, et teooria praktikas õppemoonaga läbi proovida. Miks ja kuidas toimub vintraua vahetus? Kuidas toimub 50kg kaaluva relvakomplektiga positsioonivahetus? Kõik said proovida relvade vinnastamist, laadimist, tühjakslaadimist ning erinevaid laskeasendeid. Õppuse lõpus võeti relv osadeks ning tutvustati puhastusprotseduure. Tegus õhtu oli!