Pataljoniõppus Soodlas

Möödunud nädalavahetusel toimus Soodlas pataljoniõppus, kus AKM võitlejate ülesandeks oli vastase viivitamine ja hilisem seiskamine. AKM võitlejad said ülesandega väga kenasti hakkama — tegutseti korrapäraselt, aga esines ka mitmeid improvisatsioonihetki, mis muutis õppuse oluliselt “päris elu” lähedasemaks ja sellevõrra ka ägedamaks. Tänud kõigile osalejatele! Oli tore.