A- ja B-katoogria lõhkamiskursuse kogemused

Tegemist on väga põneva teemaga. Hea meel on tõdeda, et taas on ühelt teemalt müstiline saladuse loor pealt tõmmatud,. Kursusega sai teoreetiline ja praktiline ettekujutus lõhkamise olemusest nii palju, kui 2 päeva endasse mahutada suudavad.  Kursuse jooksul sai mitmeid teadmisi, oskuseid ning kogemusi.

Teadmised.

 • teadmised, mis on lõhkamine (definitsioon, protsessid, liigid)
 • A- ja B-kategooria lõhkaja õigused, kohustused ja vastutus
 • lõhkamisvõrgu elemendid (lõhkeaine, detonaator, süütamisvahend)
 • lõhkamine erinevate süütemeetoditega (süütenöör, elektriline süütamine, detoneeriva nööriga süütamine)
 • erinevead lõhkeained ning lõhkamismaterjalid (plastiline, TNT – kõikvõimalikud liigid, markeeringud, pakendid, tüübid – kõike sai näha ja katsuda, alates tankimiinidest/truubilaengutest lõpetades koonuste ja trapetsitega, millega sildasid õhku lasta või põrandasse vaenlase mõjutamiseks aukusid õhkida jne)
 • detonaatorite markeeringud, hoiustamine ja montaaži käigus käitlemine
 • kuidas ja millises järjekorras toimub lõhkamisvõrgu montaaž
 • ohutustehnika lõhkamisvõrgu koostamisel
 • ohutu lõhkamine (ohtuskaugused erinevate materjalide puhul, N: puit 200m, betoon 300m, kivid 300m, metall 500m; ilmastikutingimused – millal lubatud, keelatud või lõhkamistööde juhendaja vastutusel)
 • abivahend A- ja B-kategooria lõhkajale (tabelites välja arvutatud materjali liigile ja massiivsusele vastavad lõhkeainekogused + illustreeriv materjal soovitustega lõhkelaengute paigutuse kohta)

Oskused.

 • kontrollida süütenööri (SN) seisukorda (kõrvaldada niiskusrisk, kontrollida SN põlemiskiirust, õige pikkusega SN valik, SN otste õiged lõiked)  
 • kontrollida detonaatorite seisukorda (kas töökorras ja turvaline või riknenud)
 • turvaliselt koostada süüteleid
 • paigutada, vormida, annustada lõhkelaenguid
 • SN õige süütamine
 • SN-ga reaalse lõhkamise läbiviimine
 • elektridetonaatorite korrasoleku kontrollimine ja turvaline käitlemine
 • turvaliselt koostada töökindlaid elektrisüütega lõhkamisvõrke
 • lõhkamisvõrgu korrasoleku kontroll vahetult enne lõhkamist 
 • elektrisüütega lõhkamise läbiviimine
 • detoneeriva nööriga (DN) lõhkamisvõrgu montaaž
 • DN erinevate lõhkamisliinide ühendamine (õigete sõlmede tegemine)

Kogemused.

 • kursuse läbijad said praktilised kogemused kõigi kolme liigi (SN, EL, DN) lõhkamise läbiviimisel
 • kindla lõhkamisülesande läbiviimine (palgi, raudtoru, raudteerööpa, i-tala, okastraattõkke, armeeritud betoonposti poolitamine; raud- ja raudbetoonplaadilt tüki eemaldamine, raudbetoonplokkide purustamine) ja tulemuste hindamine
 • eelpool nimetatud ülesannete täitmiseks lõhkeainete liikide, koguse ja paigutuse määramine
 • ca 50-60kg lõhkeaine reaalse õhulöögi tunnetamine ca 600m kauguselt läbi metsatuka, küngaste tagant (uskumatult tugev)

Muud tähelepanekud.

Koolituse läbiviija oli väga professionaalne, konkreetne, jutt oli selge, kiire tempo ja praktiliselt igat sõna demonstreeriti reaalse näitega (asjad „puust ja punaseks“). 

Lõhkeainet ja lõhkamist ei näidatud eemalt, vaid kõik tuli ise läbi teha. Tekkis reaalne tunnetus ja kogemus.

Kokkuvõtteks.

Koolitus oli kõrge tasemega, Koolitaja oli väga hea, teema anti edasi selgelt ja materjal oli arusaadav.